Blog

Het Belang van Soft Skills in Werving

1 November 2023

hr manager recruitment stage

Bij het zoeken naar de perfecte kandidaat voor een functie zijn de meeste werkgevers bekend met de term "hard skills". Dit zijn meetbare vaardigheden en kwalificaties die direct gerelateerd zijn aan de technische aspecten van een baan, zoals specifieke verkoopvaardigheden voor een Account Manager of diepgaande HR-kennis voor een HR Interim Professional. Hoewel hard skills onmisbaar zijn, mogen we niet vergeten dat er nog een andere, even belangrijke categorie vaardigheden is: de zogenaamde "soft skills". Deze vaardigheden hebben te maken met persoonlijke eigenschappen, gedrag en sociale competenties. In dit artikel zullen we dieper ingaan op het belang van soft skills in het wervingsproces en hoe ze van toepassing zijn op de rollen van Account Managers en HR Interim Professionals.

Wat zijn Soft Skills?

Soft skills, ook wel bekend als interpersoonlijke of persoonlijke vaardigheden, omvatten een breed scala aan eigenschappen die te maken hebben met hoe een persoon communiceert, samenwerkt en zich gedraagt in een professionele omgeving. Deze vaardigheden zijn essentieel voor het succes van Account Managers en HR Interim Professionals, zelfs als ze niet altijd direct worden genoemd.

  1. Communicatievaardigheden: Voor Account Managers is effectieve communicatie met klanten en teamleden van cruciaal belang. HR Interim Professionals moeten ook uitblinken in communicatie, vooral bij het overbrengen van HR-beleid en -procedures.
  2. Teamwork: Account Managers werken vaak samen in teamverband om verkoopdoelen te bereiken, terwijl HR Interim Professionals in diverse teams binnen organisaties kunnen werken aan projecten en beleidsuitvoering.
  3. Leiderschap: Zowel Account Managers als HR Interim Professionals moeten leiderschapsvaardigheden bezitten. Account Managers kunnen teams aansturen, terwijl HR Interim Professionals verantwoordelijk kunnen zijn voor tijdelijke HR-leiderschapsrollen.
  4. Probleemoplossend vermogen: Account Managers moeten snel oplossingen vinden voor klant gerelateerde uitdagingen, terwijl HR Interim Professionals problemen binnen HR-processen moeten kunnen identificeren en oplossen.
  5. Emotionele intelligentie: Het vermogen om emoties te herkennen en begrijpen, zowel bij zichzelf als bij anderen, is voor beide functies van onschatbare waarde. Het draagt bij aan effectieve klantrelaties en een positieve werkomgeving.

Het Belang van Soft Skills voor Account Managers en HR Interim Professionals

Het belang van soft skills voor Account Managers en HR Interim Professionals kan niet worden onderschat. Hier zijn enkele specifieke manieren waarop deze vaardigheden van invloed zijn op hun werk:

  • Klantrelaties voor Account Managers: Sterke communicatie- en emotionele intelligentievaardigheden helpen bij het opbouwen en onderhouden van positieve relaties met klanten.
  • Teamwerk voor HR Interim Professionals: Effectieve samenwerking en leiderschap binnen teams zijn cruciaal voor het succes van HR Interim Professionals bij het implementeren van HR-beleid en het aanpakken van organisatorische uitdagingen.
  • Probleemoplossing: Zowel Account Managers als HR Interim Professionals moeten problemen snel en doeltreffend kunnen oplossen, wat vereist dat ze goed kunnen analyseren en communiceren.

Het Balanceren van Hard en Soft Skills

Terwijl hard skills specifiek zijn voor Account Managers en HR Interim Professionals, is het essentieel om een balans te vinden tussen hard en soft skills in het wervingsproces. Recruiters en werkgevers moeten niet alleen letten op technische kwalificaties, maar ook beoordelen hoe goed kandidaten passen binnen het team en de organisatiecultuur, rekening houdend met de noodzakelijke soft skills.

In conclusie, het belang van soft skills in het wervingsproces voor Account Managers en HR Interim Professionals kan niet worden onderschat. Deze vaardigheden dragen bij aan effectieve klantrelaties, verbeterde samenwerking en het vermogen om in tijdelijke rollen te gedijen. Bij het opbouwen van succesvolle teams is het van cruciaal belang om kandidaten te vinden die zowel de benodigde hard skills als de essentiële soft skills bezitten.

jelle.draper-2023.05.15-xavierscheek-0062

Contact Xavier Scheek

HR Manager & Recruitment Specialist